Sumo Mounted Point 6mm W-229 (32 x 25mm)

Regular price K3,500.00

Shipping calculated at checkout.

W-Axis Grinding Stone

W ပုံသဏ္ဍာန် Mounted Point Grinding Wheel

Details:

  • Grinding Stone Core 6 mm. W-229 (32x25mm.) SUMO
  • Mounted Point 6 mm. W-229 (32x25mm.) SUMO

Suitable for

တိကျသောကြိတ်ခွဲခြင်းကိရိယာများနှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချပစ္စည်းများကို လိုအပ်သလို အလယ်အလတ်မှ လေးလံသော ကြိတ်ခွဲခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။